White poster with black lettering. Photos of Phineas Sibiya, Florence Mnikathi, Simon Ngubane and Alpheus Nkabinde. MAWU Logo.