Image source

P. Joyce (2000), Suid-Afrika in die 20ste eeu Kaapstad: Struik, p.107